(021) 77-64-3469مشاوره رایگان و پذیرش
شنبه تا جمعهپذیرش شبانه روزی
خیابان شریعتی، خیابان ملکتهران ، ایران

کمپ ترک اعتیاد شریعتی

در صورت لزوم و تصمیم خانواده ، امکان انتقال بیمار با آمبولانس به مرکز خواهد بود

 
توضیحات بیشتر

اکثر ما برای جواب دادن به این سئوال احتیاج به فکر کردن نداریم و جوابش را خوب می‌دانیم! زمانی تمام زندگی و فکر و ذکر ما به نوعی در مواد مخدر خلاصه شده بود.
 
توضیحات بیشتر

مددجو با همراه داشتن مدرک شناسایی و لوازم اقامتی با همراه داشتن معرف با مدرک شناسایی پس از مراجعه به کمپ ترک اعتیاد جهت درمان ، در ابتدا از وی آزمایش نوع مصرف گرفته خواهد شد .

توضیحات بیشتر

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید