(021) 77-64-3469مشاوره رایگان و پذیرش
شنبه تا جمعهپذیرش شبانه روزی
خیابان شریعتی، خیابان ملکتهران ، ایران

گالری تصاویر

امکانات تفریحی

تصاویر
امکانات تفریحی

اتاق چهار تخته

تصاویر
اتاق چهار تخته

اتاق دوتخته

تصاویر
اتاق دوتخته

محیط داخلی

تصاویر
محیط داخلی

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید